Cases

Læs mere viden om, hvad vi laver her i City Tekniq

Ny pulje med tilskud på 50 mio. kr. til ladestandere i boligforeninger

Ny pulje med tilskud på 50 mio. kr. til ladestandere i boligforeninger

Puljen på 50 mio. kr. skal være en finansiel hjælp til boligforeninger, når de skal etablere ladestandere i afdelingerne.

Det er Bolig- og Planstyrelsen, der tager sig af det praktiske, og mere konkret drejer det sig om almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger. En politisk aftale om udmøntning af grøn transportpulje er lige nu i høring, men forventes at træde i kraft den 1. november 2021.
Continue reading →

Posted by HC Jensen in Boligforeninger, Grøn omstilling med elbiler, Ladeløsninger til elbiler, Nyhed om elbiler, Viden om elbiler
Både beboerne og deres gæster skulle have mulighed for ladning

Både beboerne og deres gæster skulle have mulighed for ladning

Bygherrerådgiveren af et nyt boligbyggeri havde brug for rådgivning af en uvildig ekspert, da der skulle etableres ladning til elbiler.

Bygherrerådgiver Holmsgaard havde behov for hjælp og rådgivning til at få klarlagt, hvilke muligheder, der fysisk var at vælge imellem i forhold til etablering og opsætning af ladeløsninger i en konkret byggesag.
Continue reading →

Posted by HC Jensen in Boligforeninger, Cases, Grøn omstilling med elbiler, Ladeløsninger til elbiler
Ladning til beboerne blev skudt godt i gang i Vedbæk Park Øst

Ladning til beboerne blev skudt godt i gang i Vedbæk Park Øst

Grundejerforenings bestyrelse startede projektet i deres boligforening med en workshop, så de var godt klædt på til det efterfølgende arbejde.

En workshop af en times varighed gav svar på alle de spørgsmål, bestyrelsen i ejerforeningen Vedbæk Park Øst havde på hjerte, da de skulle i gang med de indledende tiltag til at etablere beboerladning i foreningen. Continue reading →

Posted by HC Jensen in Boligforeninger, Grøn omstilling med elbiler, Ladeløsninger til elbiler
Beboere og gæster fik ladning i Nordhavn

Beboere og gæster fik ladning i Nordhavn

En parkeringsplads skulle have etableret ladestandere til områdets beboere med elbil. By og Havn fik hjælp af City Tekniq hjalp med rådgivning.

Der bygges på livet løs i Nordhavn og de mange nye boliger kræver også parkering til beboernes biler. Heriblandt er også mange elbiler, der skal lades op, når elbilejeren er hjemme. Continue reading →

Posted by HC Jensen in Boligforeninger, Grøn omstilling med elbiler, Ladeløsninger til elbiler
Tilbud om ladning i kommunal parkeringshus

Tilbud om ladning i kommunal parkeringshus

Frederiksberg Kommune havde brug for en analyse af, hvad de måtte og kunne tilbyde, når elbilejere efterspurgte ladning under parkering.

City Tekniq rådgav Frederiksberg Kommune med en grundig analyse af, hvilke både infrastrukturelle muligheder og begrænsninger, der gjorde sig gældende, da kommunen skulle undersøge mulighederne for at etablere ladning til borgerne i et parkeringshus.

Continue reading →

Posted by HC Jensen in Kommuner
Ladning til elbiler i delebilsprojekt

Ladning til elbiler i delebilsprojekt

Ringkøbing-Skjern Kommune igangsatte et treårigt projekt, hvor byens borgere kunne afprøve, om elbiler var noget for dem. Et tiltag for at se, om folk i tyndt befolkede områder ville skifte til elbiler.

Et ønske om at motivere byens borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune til at skifte til elbiler betød, at der skulle etableres ladning til elbiler i kommunen.

Continue reading →

Posted by HC Jensen in Kommuner
Ladestationer til elbiler, når pladsen er trang

Ladestationer til elbiler, når pladsen er trang

Løsningen fra City Teknik blev en smule utraditionel, for løsningen lå ikke lige til højrebenet.

Der skulle trylles, da Center for Specialundervisning for Voksne skulle have ladestationer til deres nye elbiler i en meget lille gård, hvor pladsen var trang.

Continue reading →

Posted by HC Jensen in Arbejdspladser
Ladestationer til gæster med elbil

Ladestationer til gæster med elbil

Ladestationer til gæster med elbiler var blevet et aktuelt behov for Professionshøjskolen Metropol på Tagensvej. City Tekniq hjalp med fleksibel og alsidig løsning.

Metropol har altid haft mange besøgende af både samarbejdspartnere og kunder. Nu begyndte flere besøgende at ankomme i elbiler, men professionshøjskolen Metropol havde ingen ladestationer til gæster med elbiler på deres parkeringsplads.

Continue reading →

Posted by HC Jensen in Kommuner
Rådgivning og etablering af 100 ladepunkter i bydel

Rådgivning og etablering af 100 ladepunkter i bydel

En grøn agenda giver 100 ladeløsninger til ny, hurtigvoksende bydel i københavnsområdet. City Tekniq hjalp med rådgivning i hele projektforløbet.

Der er gang i den i Nærheden ved Hedehusene vest for København. Der bygges på livet løs, og bydelen vokser støt og roligt. Continue reading →

Posted by HC Jensen in Boligforeninger