Kom med på den grønne omstilling i din kommune

Grøn omstilling er for alvor kommet på en politiske dagsorden. Regeringen opfordrer alle kommuner til at vælge elbiler, når de køber nye biler ind til fx hjemmeplejen.

Derfor er det nu tiden for kommuner til at forholde sig strategisk til, hvad man som kommune vil i forhold til den grønne omstilling. Det kræver mange overvejelser, og især er det vigtigt at have styr på gældende lovgivningen, som fx. Ladestanderbekendtgørelsen. Det giver god mening at få en udarbejdet en strategi for at understøtte udbredelsen af elbiler og implementeringen af en ladeinfrastruktur til gavn for kommunens borgere og erhvervslivet.

Rådgivning til overgang til elbiler

Vi tilbyder flere forskellige former for rådgivning, når I som kommune har behov for hjælp til etablering af ladeløsninger i jeres kommune og sparring til indkøb af elbiler til den kommunale vognpark.

Vi kan både fungere som jeres løbende sparringspartner, som I kan gøre brug af, når I har behovet. I den anden ende af skalaen fungerer vi som projektlederen, der forestår hele forløbet og fungerer som kommunens ansvarlige for projektet, i et tæt samarbejde med resten af projektteamet. Det skal selvfølgelige stemme overens med jeres behov.

Hos City Tekniq har vi rådgivet mange kommuner. Både dem, der er i gang med de indledende faser, når det kommer til udskiftning af brændstofdrevne biler til elbiler, og til den videre etablering af ladning i kommunen.

Elbiler i kommuner

Når vi rådgiver en kommune om udbredelsen af elbiler og ladeinfrastruktur, kigger vi på nedenstående emner.

PARTNERSKABER
Muligheder for strategiske partnerskaber, som kan tilføre ressourcer i form af viden, teknologi og medfinansiering
IMPLEMENTERING

Organisering, jura og processer ved implementering i kommuner

BEGGE SLAGS

Hvordan man minimerer konflikter mellem konventionelle og bæredygtige biler

KAPACITET
Hvilke mulige ladeløsninger, der passer til de fysiske forhold og den konkrete kapacitet på lokationerne

Etablering af ladestandere i kommunen

Vi hjælper kommuner med den grønne omstilling. Indkøb af elbiler og etablering af ladning i kommuner.

Flådeanalyse

Skal I udskifte hele eller dele af kommunens vognpark til elbiler, rådgiver vi kommuner i indkøbsprocessen og hjælper jer med at udarbejde udbudsmaterialet, så I får indkøbt de elbiler, der passer til kørselsbehovet i kommunen.

Vi analyserer jeres bil-flådes kørselsdata ud fra en kortlægning af både turlængder og totalt kørselsbehov. Ud fra disse kørselsdata danner vi os et overblik over, hvilke elbiler og ladeløsninger der er bedst egnede til at dække kommunens kørselsbehov. Det mest retvisende resultat får man ved hjælp af en gps-registrering af alle kommunale bilers kørselshistorik. Så med andre ord giver en flådeanalyse et overblik over kommunens samlede kørselsbehov og i forlængelse deraf, hvilke biler der med fordel kan udskiftes til elbiler.

Hvilke elbiler skal kommunen udskifte?

Vores erfaring er, at der altid findes en elbil til alle kørselsbehov i en kommune. Det afgørende er derfor at vælge den rigtige elbil til det pågældende kørselsbehov. Eller sagt med andre ord, hvilken elbil man som kommune kan nøjes med at indkøbe. Det er nemlig ikke nødvendigt med store elbiler til langt de fleste køreture i en kommune. Det kan dog være fristende at gøre, for at være på den sikre side.

Derfor får du, med udgangspunkt i vores flådeanalyse. Et værktøj, der blandt andet fortæller dig, hvor langt bilerne skal kunne køre på en ladning, hvor store de skal være kapacitetsmæssigt og endeligt, hvor store de fysisk skal være, fx er der behov for store bagsæder, bagagerum etc. Her er der ofte rigtig mange penge at spare for kommuner, der skal indkøbe elbiler. I afsnittet ovenfor kan du læse mere om flådeanalyser med City Tekniq.

CTA logo 2 1

Ring allerede i dag

Få kompetent rådgivning til en kommunal strategi for udbredelse af elbiler og ladeinfrastruktur

Uafhængig rådgivning om elbiler og ladeløsninger