Rådgivning og etablering af 100 ladepunkter i bydel

Rådgivning og etablering af 100 ladepunkter i bydel

En grøn agenda giver 100 ladeløsninger til ny, hurtigvoksende bydel i københavnsområdet. City Tekniq hjalp med rådgivning i hele projektforløbet.

Der er gang i den i Nærheden ved Hedehusene vest for København. Der bygges på livet løs, og bydelen vokser støt og roligt.

I Nærheden er man bevist om sit samfundsansvar, og man vil gerne udvikle en grøn og fremtidssikret bydel. Derfor har der fra starten været fokus på en bæredygtig dagsorden, som selvfølgelig også inkluderer ladning til både alle de nye beboeres elbiler og til gæster i området.

City Tekniq rådgav udviklingsselskabet P/S Nærheden i hele processen fra ide til etablering og hjalp med at finde den bedste løsning til bydelens behov.

Grundig uvildig rådgivningsproces

Projektorganisationen i Nærheden inviterede City Tekniq til et indledende møde, hvor agendaen var en generel orientering om etablering af ladeløsninger, og de mere generelle regler og krav til etablering af ladestandere til elbiler blev opridset. Der blev også tid til en snak om de udfordringer, kommuner kan støde på, når de skal i gang med at etablere ladning i et område.

Efter det indledende møde gik City Tekniq i gang med at analysere de konkrete behov og udfordringer, som Nærheden skulle tage med i deres overvejelser og planlægning, ligesom infrastruktur og adgangen til strøm-kapacitet blev undersøgt og kortlagt. Herfra blev den generelle kapacitetsanalyse for strømbehovet færdiggjort, og de fremtidige udvidelsesmuligheder med kapacitetsøgning og flere ladestandere blev kortlagt.

Rådgivning til design af optimal ladeløsning

På et Corona-ramt fællesmøde, nemlig et virtuelt møde fremlage City Tekniq konklusioner og analyser fra det indledende arbejde for Nærhedens arbejdsgruppe, og præsenterede designet af det mest fordelagtige og bedste løsningsforslag med udgangspunkt i behovene. Alle konklusioner og anbefalinger var nedfældet i et klar-til-brug udbudsmateriale, så bestyrelsen kort efter mødet kunne sende det til de ladeleverandører, Nærheden udpegede med kyndig rådgivning fra City Tekniq. Herefter modtog bestyrelsen de ønskede tilbud fra ladeleverandørerne.

Valg af leverandør til ladeløsninger

Inden næste møde med projektgruppen blev de indkomne tilbud kigget grundigt igennem af City Tekniq. På projektmødet blev de tre tilbud sammenlignet og hold op imod kravsspecifikationerne i udbudsmaterialet. I City Tekniq’s fremlæggelse var der kommentarer og anbefalinger i forhold til det konkrete behov i Nærheden. Herefter kunne Nærheden vælge den bedste løsning til deres behov og selv køre projektet i mål.

I dag er Nærheden godt i gang med at etablere de 100 ladepunkter, der er projekteret i bydelen. 57 af dem er allerede i drift i bydelens to p-huse.

Læs mere om Nærheden her.

Har du brug for hjælp til behovsafdækning, udbud og valg af den rigtige ladeleverandør? Kontakt os og få en snak om, hvad vi kan hjælpe med her.

Se her, hvordan vi hjælper med ladning til beboerforeninger.

Posted by HC Jensen