Tilbud om ladning i kommunal parkeringshus

Tilbud om ladning i kommunal parkeringshus

Frederiksberg Kommune havde brug for en analyse af, hvad de måtte og kunne tilbyde, når elbilejere efterspurgte ladning under parkering.

City Tekniq rådgav Frederiksberg Kommune med en grundig analyse af, hvilke både infrastrukturelle muligheder og begrænsninger, der gjorde sig gældende, da kommunen skulle undersøge mulighederne for at etablere ladning til borgerne i et parkeringshus.

Analysen indbefattede bland andet indspil med forskellige løsningsmodeller for etablering af ladestandere, forskellige samarbejdsmodeller og fremtidsscenarier, hvad angik kapacitetsbehov for ladning i det pågældende parkeringshus.

City Tekniq sammenfattede analysen i en rapport, som Frederiksberg Kommune fik udleveret ved endt rådgivningsforløb. Hovedkonklusionerne drejede sig om, hvad de som kommune måtte og ikke måtte i forhold til både at opstille og medfinansiere ladestationer i kommunen.

Har du brug for uvildig rådgivning til etablering af ladeløsninger til elbiler i din kommune?

Kontakt City Tekniq her.

Ring på 7174 5658 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med uvildig rådgivning, når I skal i gang med at etablere ladning i kommuner.

Posted by HC Jensen