Ladning til elbiler i delebilsprojekt

Ladning til elbiler i delebilsprojekt

Ringkøbing-Skjern Kommune igangsatte et treårigt projekt, hvor byens borgere kunne afprøve, om elbiler var noget for dem. Et tiltag for at se, om folk i tyndt befolkede områder ville skifte til elbiler.

Et ønske om at motivere byens borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune til at skifte til elbiler betød, at der skulle etableres ladning til elbiler i kommunen.

Projektet blev delvist finansieret af EU-midler og var i form af et delebilsprojekt, så borgerne på skift kunne afprøve de til formålet tilgængelige elbiler.

Færrest antal elbiler

Ringkøbing-Skjern kommune var blevet udpeget som den bedst egnede testkommune, da data havde vist, at kommunen havde færrest elbiler per indbygger i Danmark. Puljen med blandt andet EU-midlerne skulle bruges til dele-elbilerne og til at etablere ladestandere for.

Testområdet skulle i alt dække syv sogne i kommunen, og der skulle i alt etableres fem ladeløsninger til det tre-årige projekt.

Flest mulige ladestationer for pengene

City Tekniq blev kontaktet af projektgruppen hos Ringkøbing-Skjern Kommune for at hjælpe med rådgivning til at få etableret ladestationer til projektet, så de blev placeret mest optimalt til formålet. Derudover gjaldt det om at få budgettet til at strække sig så langt som muligt, og der skulle indkøbes mest muligt for budgettet, så man kunne opsætte så mange ladere, som muligt.

Fem af de syv sogne i kommunen blev udpeget som bedst egnede. Hver lokation blev undersøgt og det blev estimeret, hvor det var mest omkostningseffektivt at opsætte ladestationerne. Det blev et forsamlingshus, en institutionsbygning, en bilforhandler, et andet forsamlingshus og en sportshal.

Ved beslutning om lokationen var fokus især på, om det var muligt at placere og opsætte ladestanderen, så man kunne “låne” strømmen over en bimåler i projektperioden. Det var især vigtigt, da det var et begrænse projektforløb, og der var derfor ikke nogen grund til at at kalkulere med tilslutningsgebyrer og andre anlægsomkostninger, hvis det kunne undgås.

Klar til prøvekørsel af nye elbiler

Det lykkedes og krævede blot en god og pragmatisk relation imellem parterne. Der blev i projektperioden etableret samarbejdsaftaler med alle involverede parter, der stillede infrastruktur, bygninger og P-plads til rådighed, og så kunne borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune prøvekøre de nye elbiler.

City Tekniq stod for både udbudsmaterialet til indkøb af ladeløsninger, gennemgang og analyse af indkomne tilbud og igangsætning af det praktiske ved etablering af ladestationerne.

Har du brug for uvildig rådgivning til etablering af ladeløsninger til elbiler i din kommune? Kontakt City Tekniq her.

Ring på 7174 5658 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med uvildig rådgivning, når I skal i gang med at etablere ladning i kommuner.

Posted by HC Jensen