Rådgivning og etablering af 100 ladepunkter i bydel

700.000 elbiler i 2030!

Det kræver, der kan sættes strøm til, og hvem er ansvarlig for det?

CityTekniq deltog på et spændende og yderst relevant seminar hos Concitio/Copenhagen Electric (Elbils-kontoret Region Hovedstaden) over emnet ’Hvordan sikrer vi, at ladeinfrastrukturen kommer?’

Seminaret roterede om kommunernes aktuelle paradoks:
1. Kommunerne skal sætte ladere op jf. Ladestanderbekendtgørelsen, også selvom de ikke har egne biler i det aktuelle område.
2. De må ikke sætte ladere op til andet end kommunens egne biler.

Det er naturligvis uholdbart, og lovarbejde er da også under udarbejdelse. Det er afgørende at få udarbejdet et fornuftigt regelsæt og definere ansvarsfordeling af videreudbygning af ladekapaciteten. Set i lyset af regerings seneste udkast til en aftale om en målsætning om 700.000 elbiler i 2030, skal ladekapaciteten udbygges betragteligt de kommende år.

Efter at have hjulpet en del kommuner med deres planer om etablering af elladestandere, har vi hos CityTekniq fået et særdeles godt indblik i dilemmaet set fra kommunernes side. Vi ser en mulig løsning, hvor man skeler til, da de almennyttige boligforeninger var i samme situation. Her endte det i sommers med en tilføjelse til den almindelig lovgivning for almennyttige boligforeninger, som definerer, hvad almennyttige boligforeninger må bruge og tjene penge på. Nu må de “eje og drive ladestandere”, som det fremgår af ”Sidebekendtgørelsen”.

Hvorfor ikke give kommunerne samme ret?
Eller skal der være særlige betingelser, så man også tilgodeser kommercielle hensyn?

Det kunne f.eks. være:
”Kommuner må eje og drive og ladestandere, hvor ingen kommercielle ladeleverandører vil finansieringe opsætningen”
Der skal så oprettes et forum, hvor alle ladeleverandører, hvad end det er nye, gamle, danske og internationale, kan byde ind på opgaven de efterspurgte steder.

Det er ikke en let nød at knække, vi venter spændt på en opdateret Ladestanderbekendtgørelse hos CityTekniq.

Se præsentationen fra Concitio/Copenhagen Electrics seminar ’Hvordan sikrer vi, at ladeinfrastrukturen kommer?’ her: Praesentation webinar ladeinfrastruktur

Få kompetent rådgivning i opsætning af ladestandere til opladning af elbiler i jeres boligforening

Posted by HC Jensen