Kommunerne i lovgivnings-limbo

Kommunerne i lovgivnings-limbo

 Ladestanderbekendtgørelsen fastslår, at der skal oprettes ladning, når p-pladser etableres eller renoveres. Kommunerne må bare ikke konkurrere med private aktører jf. kommunalfuldmagten.

Lovgivningen er en kæp i hjulet for den grønne omstilling, for den er ikke opdateret og lovændringer er desværre ikke lige om hjørnet.

Det er derfor op til folketinget at sætte kommunerne fri af dette lovgivnings-limbo, som kommunerne er fastlåste i. Nemlig at de på den ene side skal oprette ladning ved etablering eller renovering af p-pladser. På den anden side må kommunerne ikke tjene penge på ladning jf. kommunalfuldmagten.

Lovgivning en hindring for grøn omstilling

Derfor er en modsatrettet lovgivning en stor hindring for den grønne omstilling af transporten og især inden for privatbilismen. Rygter vil vide, at arbejdes på sagen, men der skulle vist først noget konkret på den forkerte side af sommerferien.

Hos City Tekniq ser vi følgende konkrete muligheder, som kan hjælpe ude i kommunerne:

  1. Den travle ladebranche kan melde sig ind i et “kommunalt ladeforum”, som er for alle ladeoperatører med interesse for at opsætte offentlig ladeinfrastruktur.
  2. Kommunerne er forpligtet til at informere i forummet, inden de opsætter eller indkøber ladere til det offentlige rum.
  3. Når kommunerne vil opsætte noget, skal det annonceres i “ladeforum”, og så kan interesserede fra ladebranchen byde ind og opsætte ladere på markedsvilkår. Der bør være nogle rimeligheds-betragtninger ift. hvad kWh-priser og abonnementer højst må koste. Opgaven går til den, der er økonomisk bedst for skatteborgerne.
  4. Hvis ingen byder ind, så står det kommunen frit for at opstille ladere på markedsvilkår, indenfor de samme rimeligheds-betragtninger som ovenfor.

Hvorfor et kommunalt ladeforum og mere bureaukrati?

  • Det er en hjælpende hånd til tyndt befolkede områder, så de får lettere adgang til at etablere ladning, som i øjeblikket er en stor økonomisk belastning for de små kommuner, fordi det ikke er lovligt selv at finansiere det.
  • Man sikrer, at også små ladeoperatører bliver gjort opmærksom på det, hvis er attraktive adresser skal have ladning. Altså en mere fair konkurrence på markedet.
  • Kommunerne kan investere alt efter, hvad den enkelte kommune har brug for, og hvad der er stemmer i indenfor turisme og erhvervsliv.
  • Der er ingen tabere i den løsning, for det vil generere flere elbiler, og det er godt for både ladebranchen og den grønne omstilling.

Teknologiens Mediehus behandler problemstillingen i deres artikel fra den 10. marts 2021. Du kan læse artiklen “Regeringen spilder offentlige ressourcer, når kommunernes elladepladser står tomme hen” her.

Kontakt os for ekspertrådgivning til etablering af ladestandere i din kommune.

Posted by HC Jensen