Vores privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Hos City Tekniq modtager vi blandt andet oplysninger om vores kunder, leverandører og jobsøgende.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed – uanset selskabsform – anvender som kontaktperson i forhold til vores ydelser. Virksomheder der anvender kontaktperson i forhold til vores ydelser, skal derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

1.Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:
City Tekniq
Drogdensgade 20, 1. th.
2300 København S

CVR-nummer: 39322463

2. Kategorier af personoplysninger

Hos City Tekniq indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Navn, adresse, mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, leveringspunkt.

 • Derudover behandler vi:
 • Oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt leveringsoplysninger.
 • Korrespondance med kundeservice og/eller andre medarbejdere.
 • Et unikt ID og oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • Din geografiske placering
 • Hvilke sider på citytekniq.com du besøger og klikker på

3. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med de nævnte behandlingsgrundlag

Formål
Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold
Hvis du ønsker at blive kunde hos City Tekniq, behandler vi de nødvendige oplysninger om dig med henblik på at:
 1. levere din bestilte vare eller andre af vores produkter til dig, og
 2. sikre entydig identifikation af dig.

Når du er kunde hos os behandler vi dine oplysninger til brug for administration af aftalen herunder for at:

 • sikre, at din/dine bestilte vare eller andre af vores produkter leveres til din adresse.
 • modtage betaling for vores ydelse(r).
 • identificere dig, når du kontakter os.
 • holde dine kontaktoplysninger opdaterede.
 • opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen og lovgivningen.
Eksempler
Eksempel: Du er en potentiel kunde
Hvis du kontakter os for at tale om din leverance, anvender vi dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger til at lave et tilbud og kontakte dig.
Behandlingsgrundlag
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.
Vores legitime interesser er at:
 • sikre, at der ikke sker udlevering af oplysninger til andre end dig.
 • kunne markedsføre vores produkter.
 • sikre overholdelse af gældende lovgivning.
Formål
Administration og forbedring af vores digitale tjenester
Vi registrerer antal besøg på citytekniq.com, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de ser. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger, og vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.

Hvis vi behandler dine personoplysningerne til et andet formål end dem, vi har beskrevet ovenfor, vil vi, hvis det følger af databeskyttelsesreglerne give dig besked om det nye formål, inden vi begynder behandlingen.

Eksempler
Eksempel: Du bruger vores digitale tjenester
Når du bruger vores digitale tjenester, så behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre vores digitale tjenester. Vi bruger dog ikke din mailadresse mv. i strid med markedsføringslovgivningen.
Behandlingsgrundlag
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Vores legitime interesser er at:
 • afsætte vores produkter.
 • forbedre kundeoplevelsen.
 • udvikle og forbedre vores digitale tjenester og kundeservice.
 • uddanne vores medarbejdere.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder:

 • bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring)
 • vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.
 • loginoplysninger til vores selvbetjeningsløsninger
 • oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og ved brug af vores digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, apps mv.) og informationer om markedsføringsmateriale vi har sendt
 • vi opbevarer personoplysningerne i den tid det måtte være relevant for vores markedsføring.

5. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via hc@citytekniq.com. Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk

6. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den.

Denne privatlivspolitik er gældende fra 12. juli 2018.

Åbningstider i kundeservice
Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefonerne på 29 92 94 03 mandag til fredag kl. 8.30-16.

Vores adresse

City Tekniq
Drogdensgade 20, 1. th.
2300 København S

CVR-nummer: 39322463

Kontaktinformationer
Telefonnummer: 29 92 94 03
Uafhængig rådgivning om elbiler og ladeløsninger