Cases – ladestationer til elbiler

Ladestationer til Metropol

Ladestationer til gæster med elbiler var blevet et aktuelt behov for Professionshøjskolen Metropol på Tagensvej. City Tekniq hjalp med fleksibel og alsidig løsning.

Billede af ladestationer på Professionshøjskolen Metropol

Ladestation - Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej.

Metropol var begyndt at få gæster - samarbejdspartnere og kunder - der ankom i elbiler, men der var ingen ladestationer. Som en ekstra service ville Metropol gerne tilbyde gæsterne muligheden for at oplade elbilen under besøget. Metropol ønskede også, at deres medarbejdere skulle have mulighed for at benytte sig af ladestationerne. Endelig var de ude efter en alsidig og fleksibel løsning, så deres brugere ikke blev bundet til en bestemt ladeoperatør.

City Tekniq fandt den rette løsning til ladestationerne

City Tekniq rådgav Metropol om mulige ladeløsninger og hensyn til bl.a. skattelovgivningen. Skolen skulle tage højde for de gældende skatteregler for ladning tilbudt til medarbejderes egne elbiler. City Tekniq identificerede de forskellige kommercielle ladeløsninger, der aktuelt blev tilbudt på det danske marked. Desuden undersøgte City Tekniq, hvilke andre typer af ladestationer der endnu ikke var at finde i markedet, men som kunne importeres.

På baggrund af den dialog specificerede City Tekniq et udbud, og der kom tre gode tilbud på en løsning på Metropols behov.

Billede af ladestation ved Professionshøjskolen Metropol

Ladestation - Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej.

Regler om beskatning overholdes - og medarbejderne får billigst mulige ladeløsning

Metropol valgte den ladeløsning, hvor de selv principielt kan sætte prisen på ladning til slutbrugerne. Dermed overholder de SKATs regler om beskatning af strøm til elbiler til medarbejdere. Og samtidig lader de medarbejderne slippe billigst muligt.

Hvis Metropol på et senere tidspunkt skulle få behov for at sætte prisen op - fx for at dække etableringsomkostningerne - er det en mulighed. Der er også mulighed for at skolens og/eller kundernes biler kan oplade gratis ved hjælp af en lade-brik (et RFID-tag). Ladebrikken vil blive udleveret af receptionen.

Ladestationer til Center for Specialundervisning for Voksne

Der skulle trylles, da Center for Specialundervisning for Voksne skulle have ladestationer til deres nye elbiler i en meget lille gård. Løsningen blev en smule utraditionel.

Billede af ladestationer i lille gård ved Center for specialundervisning for voksne

Ladestationer til Center for specialundervisning for voksne, Frankrigsgade.

Center for Specialundervisning for Voksne på Frankrigsgade skulle skifte fra fossil- til elbiler og havde derfor brug for en ladeløsning. Der var dog nogle udfordringer ift. at placere de fem ladestationer. Det var en meget lille gård, ladestationerne skulle placeres i, og dermed var der begrænset plads til ladestationerne på facaden.

Utraditionel og fremtidssikret ladeløsning

På grund af den begrænsede plads anbefalede vi en lidt utraditionel løsning, hvor laderne er placeret over hinanden. Der var ikke tilstrækkeligt med kapacitet i bygningen, så strømmen blev trukket fra det nærmeste offentlige forsyningsskab. Hver lader er begrænset til 1-faset ladning, så selvom centeret skulle få 3-fasede biler på et senere tidspunkt, vil de stadig kunne lade samtidigt. Der er desuden lavet forberedelse til de sidste to ladere med et nedgravet tomrør fra forsyningsskabet, så P-pladsen ikke skal opgraves påny ved en fremtidig udvidelse.

Ladestationer til Hjemmeplejen i Københavns Kommune

Hjemmeplejen i Københavns Kommune skulle have sat strøm til deres nye elbiler. Det blev der fundet en økonomisk fornuftig og fremtidssikret løsning på.

Billede af ladestationer ved Københavns Kommunes Hjemmepleje

Ladestationer - Hjemmeplejen i Københavns Kommune.

Hjemmeplejen i Københavns Kommune var overgået til elbiler og havde behov for ladestationer til deres otte nye elbiler. Der var i princippet kapacitet og plads i forsyningstavlen til belastningen, men det var ikke kommunens egne bygninger. Afregningen for strøm ville være væsentligt dyrere end kommunens egen strømaftale.

Løsningen - tilslutning til offentligt forsyningsnet

Det kunne derfor bedre betale sig at forsyne løsningen via det offentlige forsyningsnet. Ladestationerne er placeret imellem P-båsene, så påkørsler begrænses. Forsyningsskabet blev placeret tæt på ladestationerne ved kanten af den omgivende hæk. Der blev trukket tomrør, så kapaciteten i fremtiden kan udvides uden yderligere opgravning.

Uafhængig rådgivning om elbiler og ladeløsninger