Cases – ladestationer til elbiler

100 ladepunkter i Nærheden

En grøn agenda giver ladeløsninger til ny, hurtigvoksende bydel i københavnsområdet

Der er gang i den i Nærheden ved Hedehusene vest for København. Der bygges på livet løs, og bydelen vokser støt og roligt. I Nærheden er man bevist om sit samfundsansvar, og man vil gerne udvikle en grøn og fremtidssikret bydel. Derfor har der fra starten været fokus på en bæredygtig dagsorden, som selvfølgelig også inkluderer ladning til både alle de nye beboeres elbiler og til gæster i området.

City Tekniq rådgav udviklingsselskabet P/S Nærheden i hele processen fra ide til etablering og hjalp med at finde den bedste løsning til bydelens behov.

Grundig rådgivningsproces

Projektorganisationen i Nærheden inviterede City Tekniq til et indledende møde, hvor agendaen var en generel orientering om etablering af ladeløsninger, og de mere generelle regler og krav til etablering af ladestandere til elbiler blev opridset. Der blev også tid til en snak om de udfordringer, kommuner kan støde på, når de skal i gang med at etablere ladning i et område.

Efter det indledende møde gik City Tekniq i gang med at analysere de konkrete behov og udfordringer, som Nærheden skulle tage med i deres overvejelser og planlægning, ligesom infrastruktur og adgangen til strøm-kapacitet blev undersøgt og kortlagt. Herfra blev den generelle kapacitetsanalyse for strømbehovet færdiggjort, og de fremtidige udvidelsesmuligheder med kapacitetsøgning og flere ladestandere blev kortlagt.

Design af optimal løsning for Nærheden

På et Corona-ramt fællesmøde, nemlig et virtuelt møde fremlage City Tekniq konklusioner og analyser fra det indledende arbejde for Nærhedens arbejdsgruppe, og præsenterede designet af det mest fordelagtige og bedste løsningsforslag med udgangspunkt i behovene. Alle konklusioner og anbefalinger var nedfældet i et klar-til-brug udbudsmateriale, så bestyrelsen kort efter mødet kunne sende det til de ladeleverandører, Nærheden udpegede med kyndig rådgivning fra City Tekniq. Herefter modtog bestyrelsen de ønskede tilbud fra ladeleverandørerne.

Valg af leverandør

Inden næste møde med projektgruppen blev de indkomne tilbud kigget grundigt igennem af City Tekniq. På projektmødet blev de tre tilbud sammenlignet og hold op imod kravsspecifikationerne i udbudsmaterialet. I City Tekniq's fremlæggelse var der kommentarer og anbefalinger i forhold til det konkrete behov i Nærheden. Herefter kunne Nærheden vælge den bedste løsning til deres behov og selv køre projektet i mål.

I dag er Nærheden godt i gang med at etablere de 100 ladepunkter, der er projekteret i bydelen. 57 af dem er allerede i drift i bydelens to p-huse.

Læs mere om Nærheden her.

Har du brug for hjælp til behovsafdækning, udbud og valg af den rigtige ladeleverandør? Se her, hvordan vi hjælper med ladning til beboerforeninger.

Ladestationer til Metropol

Ladestationer til gæster med elbiler var blevet et aktuelt behov for Professionshøjskolen Metropol på Tagensvej. City Tekniq hjalp med fleksibel og alsidig løsning.

Billede af ladestationer på Professionshøjskolen Metropol

Ladestation - Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej.

Metropol har altid haft mange besøgende af både samarbejdspartnere og kunder. Nu begyndte flere besøgende at ankomme i elbiler, men professionshøjskolen Metropol havde ingen ladestationere på deres parkeringsplads. Som en ekstra service ville Metropol gerne tilbyde gæsterne muligheden for at oplade elbilen under deres besøg. Metropol ønskede også, at deres medarbejdere skulle have mulighed for at benytte sig af ladestationerne. Endelig var de ude efter en alsidig og fleksibel løsning, så deres brugere ikke blev bundet til en bestemt ladeoperatør.

City Tekniq fandt den rette løsning til ladestationerne

City Tekniq rådgav Metropol om mulige ladeløsninger og forskellilge hensyn og overvejelser i forbindelse med etablering af ladestandere. Skattelovgivningen er også vigtig at tage hensyn til, og skolen skulle tage højde for de gældende skatteregler for ladning tilbudt til egne medarbejdere, der lader deres elbiler, mens de er på arbejde.

City Tekniq identificerede de forskellige kommercielle ladeløsninger, der aktuelt blev tilbudt på det danske marked. Desuden undersøgte City Tekniq, hvilke andre typer af ladestationer, der endnu ikke var at finde i markedet, men som kunne importeres.

På baggrund af den dialog specificerede City Tekniq et udbud, og der indkom tre gode tilbud på en løsning på Metropols behov.

Skatteregler overholdes, og medarbejderne får den billigst mulige ladeløsning

Metropol valgte den ladeløsning, hvor de selv kan fastsætte prisen på ladning til slutbrugerne og ændre prisen, hvis det skulle blive aktuelt. Dermed overholder de SKATs regler om beskatning af strøm til elbiler til medarbejdere. Samtidig lader de medarbejderne slippe billigst muligt, når de oplader deres elbil på arbejdspladsen.

Hvis Metropol på et senere tidspunkt skulle få behov for at sætte prisen op, fx for at dække etableringsomkostningerne, er det en mulighed.

Der er også mulighed for at skolens og/eller kundernes biler kan oplade gratis ved hjælp af en lade-brik (et RFID-tag). Ladebrikken vil blive udleveret af receptionen.

Ladestationer til Center for Specialundervisning for Voksne

Der skulle trylles, da Center for Specialundervisning for Voksne skulle have ladestationer til deres nye elbiler i en meget lille gård. Løsningen blev en smule utraditionel.

Billede af ladestationer i lille gård ved Center for specialundervisning for voksne

Ladestationer til Center for specialundervisning for voksne, Frankrigsgade.

Center for Specialundervisning for Voksne på Frankrigsgade skulle skifte fra fossil- til elbiler og havde derfor brug for en ladeløsning. Der var dog nogle udfordringer ift. at placere de fem ladestationer. Det var en meget lille gård, ladestationerne skulle placeres i, og dermed var der begrænset plads til ladestationerne på facaden.

Utraditionel og fremtidssikret ladeløsning

På grund af den begrænsede plads anbefalede vi en lidt utraditionel løsning, hvor laderne er placeret over hinanden. Der var ikke tilstrækkeligt med kapacitet i bygningen, så strømmen blev trukket fra det nærmeste offentlige forsyningsskab. Hver lader er begrænset til 1-faset ladning, så selvom centeret skulle få 3-fasede biler på et senere tidspunkt, vil de stadig kunne lade samtidigt. Der er desuden lavet forberedelse til de sidste to ladere med et nedgravet tomrør fra forsyningsskabet, så P-pladsen ikke skal opgraves på ny ved en fremtidig udvidelse.

Ladestationer til Hjemmeplejen i Københavns Kommune

Hjemmeplejen i Københavns Kommune skulle have sat strøm til deres nye elbiler. Det blev der fundet en økonomisk fornuftig og fremtidssikret løsning på.

Billede af ladestationer ved Københavns Kommunes Hjemmepleje

Ladestationer - Hjemmeplejen i Københavns Kommune.

Hjemmeplejen i Københavns Kommune var overgået til elbiler og havde behov for ladestationer til deres otte nye elbiler. Der var i princippet kapacitet og plads i forsyningstavlen til belastningen, men det var ikke kommunens egne bygninger. Afregningen for strøm ville være væsentligt dyrere end kommunens egen strømaftale.

Løsningen - tilslutning til offentligt forsyningsnet

Det kunne derfor bedre betale sig at forsyne løsningen via det offentlige forsyningsnet. Ladestationerne er placeret imellem P-båsene, så påkørsler begrænses. Forsyningsskabet blev placeret tæt på ladestationerne ved kanten af den omgivende hæk. Der blev trukket tomrør, så kapaciteten i fremtiden kan udvides uden yderligere opgravning.

Uafhængig rådgivning om elbiler og ladeløsninger